Marquès de Monsolís

Marquès de Monsolís
Project Description
Moblament de golfes a vivenda unifamiliar destinat a crear un espai on combinar la passió col·leccionista del propietari amb un espai d’estudi i esbarjo. Vam  dissenyar un mobiliari en tons clars i adaptable  a cada moment on una taula de vidre mòbil, que es desplaça per una guia encastada a moble, facilita un lloc de treball per a quatre persones o una vegada recollida, un ampli espai de jocs. Com a punt a destacar en el conjunt, vam col·locar un fotomural de natura que alhora crea profunditat i amplitud a l’espai, dona llum a l’ambient  i crea contrast de color amb el vermell dominant dels elements col·leccionats.